Brandenburger Tor - Duitslandinfoblog.nl
252
post-template-default,single,single-post,postid-252,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Brandenburger Tor

Brandenburger Tor

06 jun Brandenburger Tor

Als je in Berlijn bent, ontkom je niet aan een bezoek aan de Brandenburger Tor. Voor veel mensen is hij het symbool voor zowel de verdeling als de hereniging van de stad Berlijn en Duitsland. Toen werd gestart met de bouw van de Berlijnse Muur werden de eerste stenen bijna tegen de Branderburger Tor aan gelegd. Dit had tot gevolg dat er meer dan 30 jaar lang niemand door de poort heen kon.  De poort werd in 1889 een symbool voor de vereniging van Duitsland, omdat de Brandenburger Tor de eerste plaats was waar de Berlijnse Muur werd doorbroken.

Bouw Brandenburger Tor Brandenburger Tor

De eerste poort stamt uit 1734 en in 1788 werd op dezelfde plek een nieuwe poort gebouwd in opdracht van de Pruisische koning Frederik Willem II.  Na slechts twee jaren bouwtijd verrees in 1791 de Brandenburger Tor. De poort is de monumentale toegang tot den Linden, de beroemde boulevard van lindebomen, direct ten westen van de Pariser Platz. De Pruisische koning gaf opdracht tot het bouwen van een nieuwe stadspoort om Berlijn beter te kunnen beschermen tegen buitenlandse aanvallen. Daarnaast was hij van mening dat er een monument moest komen ter nagedachtenis van de Pruisische inval in de Nederlandse Republiek in 1787. Uiteindelijk was de poort, gebouwd naar een ontwerp van architect Carl Gotthard Lanhangs, in 1795 gereed.

Op de poort staat een beeld (Quadriga) van een wagen met vier paarden. In 1806 marcheerde Napoleon door deze poort en om zijn triomf te onderstrepen ontvoerde hij de quadriga als trofee naar Frankrijk. Pas in 1814, na de bevrijdingsoorlogen, keerde het terug naar Berlijn. Voor het allergrootste spektakel zorgden evenwel de nazi’s: nadat al in 1933 de legendarische fakkeloptocht van de SA door de poort getrokken was, herhaalde dit toneel zich nogmaals in 1939, ter gelegenheid van Hitlers vijftigste verjaardag.

Renovatie

De Brandenburger Tor werd na de val van de Berlijnse Muur gerenoveerd. De adelaar en het ijzeren kruis werden teruggezet ondanks dat dit voor velen een pijnlijke herinnering was aan het Pruisische militarisme. Het oorspronkelijke beeld is tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd. Als bescherming van de poort tegen milieuvervuiling én wegens beveiliging van de ambassades werd bovendien geen doorgaand (auto)verkeer onder de poort toegelaten. Er verschenen nieuwe gebouwen die zoveel mogelijk leken op hun voorgangers en met de komst van de ambassade van de Verenigde Staten op de oude locatie, werd de reconstructie van de omgeving van de poort voltooid.

Als poort van de vrede gebouwd, als poort van de triomf misbruikt, als poort van de splitsing geïsoleerd en als poort van de eenheid gerestaureerd’ stond in de oorkonde van de restaurateurs te lezen bij de plechtige her ingebruikneming in 1991.

1Reactie

Geef een reactie